Jerzy Przygodzki

Polecamy » Jerzy Przygodzki

  • jerzy przygodzki artysta grafik
    jerzy przygodzki artysta grafik

Jerzy Przygodzki - artysta grafik, architekt wnętrz, plakacista.

Jest twórcą licznych form wydawniczych w szczególności plakatów, ulotek, broszur, plansz dydaktycznych. Znaczna część plakatów poświęcona była bezpieczeństwu i higienie pracy jak np. pochodzący z 1957 r. plakat „Nie lekceważ skaleczeń”. Z tego samego roku pochodzi również znany plakat „Uwaga dźwig”.

Kompozycje plakatowe działały skrótem formy, dążeniem do doprowadzenia wyrazu plastycznego do symbolu, nieomal do znaku. Dzięki temu jego prace graficzne były czytelne, sugestywne i jednoznaczne w działaniu.

Wiele plakatów wykonał na zlecenie Głównego Komitetu Przeciwalkoholowego. Tworzył też plakaty popularyzujące PZU, LOT-u, Centrali Handlu Zagranicznego.

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Przygodzki