Henryk Sienkiewicz

Noblista nieprzemijających wartości – Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz stał się na czas warsztatów naszym dobrym duchem, przewodnikiem po świecie związanym z postaciami, które pojawiły się w jego książkach.

Przenieśliśmy się na chwilę do innej rzeczywistości, w której mogliśmy spotkać królów i królowe, rycerzy – poznać ich zachowania, postawy.

Poznaliśmy także bohaterów bliższych naszym czasom – powstańców warszawskich i sanitariuszki II wojny światowej oraz ich bohaterskie czyny.

Rozmawialiśmy o postawach, jakie prezentowali dawni bohaterowie. Które z nich są nadal aktualne i czego możemy się od nich nauczyć? Co znaczy dzisiaj męstwo, uczciwość, duma i wierność ?

Dyskutowaliśmy o emocjach przyjemnych i takich, z którymi trzeba się zmierzyć w trudnych sytuacjach jak złość, gniew czy lęk.

Burza mózgów i ćwiczenia grupowe, dotyczące bohaterskich postaw uświadomiły dzieciom jak wiele z nich możemy wykorzystać w codziennym życiu – w domu, w szkole, na ulicy.