IDEA PROJEKTU

ŚWIAT WARTOŚCI - TROPAMI HENRYKA SIENKIEWICZA – ŻOLIBORZ


Co jest naszym celem? – obudzenie w dzieciach zaufania do własnych możliwości twórczych, rozwijanie wrażliwości nie tylko artystycznej, ale też wrażliwości na innych, współuczestniczenie w kształtowaniu postaw, rozwijanie kreatywności.

Czym się inspirujemy? - wartościami zawartymi w twórczości pisarza Henryka Sienkiewicza takimi jak odwaga, lojalność, honor, rycerskość.

W jaki sposób działamy? – warsztaty plastyczne, teatralno-performatywne, połączone z konkursami, quizami, zachęcamy dzieci do dyskusji, samodzielnego myślenia, obserwacji.
Wspólnie kreujemy postać współczesnego rycerza, o ‘’lwim sercu’’, zastanawiamy się czy to prawda, że „nie szata zdobi człowieka”.

Co stosujemy? – wielkoformatowe tektury, papiery, formy przestrzenne, techniki malarskie, ćwiczenia ruchowe i teatralne pobudzające wyobrażnie.

Co powstaje? – samodzielnie wykonane dzieła plastyczne – wielkoformatowe postacie przestrzenne, scenografie i scenki teatralno-performatywne. 

Gdzie tworzymy ? – w centrum dzielnicy Żoliborz – w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mścisławskiej 1 oraz w Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" ul. Ks. J. Popiełuszki 13.

Kto organizuje/współfinansuje ? – Urząd Dzielnicy Żoliborz oraz Fundacja ART POINT.