SPOTKANIE AUTORSKIE

25 września 2016 r. W Domu Pielgrzyma AMICUS odbyło się spotkanie z Janem Ryszardem Czarnowskim wybitnym autorem kilkunastu książek o Kresach dawnej Rzeczpospolitej m.in. "Lwów sacrum et profanum", "Lwówokupacja sowiecka", "Grodno" czy "Żółkiew".  Pisarz utytułowany mianem Zasłużonych dla Kultury Polskiej specjalizuje się w ocalaniu od zapomnienia miejsc i obiektów na Kresach dawnej Rzeczpospolitej. Obrońca Dziedzictwa Narodowego, za działalność podziemną, odznaczony Medalem dla Osób Represjonowanych.


Wszystko zaczyna się od Kresów - powiedział Jan Ryszard Czarnowski - tym samym rozpoczynając spotkanie autorskie "Perły polskości".
Rozwijając tezę przytaczał przykłady licznych postaci związanych z Małopolską Wschodnią i Kresami. Bohaterów Trylogii Henryka Sienkiewicza, Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Kazimierza Wierzyńskiego, Jadwigi Zurgiewiczowej i wielu innych. O szerokim spektrum tematów może poświadczyć to, że autor nie pominął specyfiki mniejszości etnicznych Hucułów i Ormian, bogactwa architektonicznego Lwowa, Kamieńca Podolskiego, Stanisławowa a nawet dokładnych historii poszczególnych zabytków. Autor również odpowiadał na pytania uczestników spotkania związane z losami ich przodków.
W tym miejscu warto podkreślić żywy udział publiczności w wydarzeniu. W refleksji nad dziedzictwem naszego narodu zgodziliśmy się z myślą pisarza, że wszystko zaczyna się i kończy na Kresach.